Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden die bij Chill & Refill massage worden gehanteerd, staan hier beschreven. Als je een afspraak maakt voor een massage of behandeling wordt er vanuit gegaan dat je de voorwaarden hebt gelezen.

Als je een massage of behandeling hebt geboekt, ga je automatisch akkoord met de algemene vorwaarden. Mocht je vragen hebben over de algemene voorwaarden, neem dan gerust contact op, voordat je een massage of behandeling boekt.

Een massage of behandeling voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Hygiëne en ethiek zijn bij Chill & Refill massage heel belangrijk. Ik verwacht van mijn klanten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.
 • Vooafgaande aan eerste afspraak zal er naar uw telefoonnummer en emailadres gevraagd worden. Op deze manier kan er een afspraak bevestiging van de afspraak verstuurd worden.
 • Komt u voor een eerste behandeling bij Chill & Refill massage dan zal er voorafgaand aan de afspraak een kort intakegesprek worden afgenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie en gegevens. Op basis van dit intakegesprek kunnen we gezamenlijk op een verantwoordelijke manier de massage behandeling/behandelplan starten. Deze intaken zal +/- 15 minuten van uw tijd in beslag nemen en de kosten voor deze intake zijn €5,-
 • De massagebehandelingen die gegeven worden, zijn niet medisch.
 • Bij wijzigingen in uw situatie betreft uw gezondheid, die van invloed is op de massage behandeling dit graag bij een volgende behandeling doorgeven, dit is uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Alle informatie die tijdens het intakegesprek en tijdens vervolgbehandelingen worden besproken worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet zonder uw toestemming met derden worden gedeeld.
 • Voor een behandeling bij Chill & Refill massage worden er geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel over start en/of voortzetting van de behandeling kan ik ervan afzien en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist. Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut of gebruikt u medicijnen dan kan ik u vragen eerst te overleggen met arts, specialist of therapeut of een massage behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Koorts, griep, algemene infectieziekten, kanker, besmettelijke huidaandoeningen, te veel pijn, slechte algemene gezondheid, algemeen onwel zijn, een zwangerschap korter dan 17 weken zijn algehele contra indicaties voor een massage behandeling bij Chill & Refill en er zal dan ook niet gemasseerd worden.
 • Een massage behandeling voor Chill & Refill massage staat ervoor om u rust en de tijd te gunnen. Massages kunnen bijdragen om deze innerlijke rust te vinden en beter in balans te komen. Tijdens de massage wordt het gewaardeerd voor de rust om dan ook uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 • Chill & Refill massage is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische gegevens/informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • Chill & Refill massage is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Het annuleren van een gemaakte afspraak kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak. Bij annulering binnen 24 uur of niet opdagen bij de afspraak zijn wij genoodzaakt om 100% van de gemaakte afspraak in rekening te brengen, tenzij het om gezondheidsklachten gaat.
 • Bij ziekte of onverhoopte annulering door eigenaar of vervangend therapeut van Chill & Refill massage kan de afspraak op elk moment geannuleerd en/of verplaatst worden. Hierop kan de klant van Chill & Refill niet in opspraak komen.
 • De betaling van een massage behandeling wordt direct na de behandeling voldaan, dit kan contant of u krijgt een betaalverzoek via de mobiele app.
 • Een cadeaubon van Chill & Refill massage is inwisselbaar voor de massage behandeling die op de cadeaubon vermeld staat of kan gebruikt worden voor het bedrag dat er op staat vermeld. Deze cadeaubon is geldig tot één jaar na uitgifte.
 • De massage behandelingen die worden gegeven bij Chill & Refill massage staan duidelijk omschreven. Erotische massages maken absoluut geen onderdeel uit van Chill & Refill massage. Indien klanten wel erotisch getinte opmerkingen maken of hier toch op inspelen wordt er meteen verzocht de praktijk te verlaten, de betaling te voldoen en ze zijn niet meer welkom op de praktijk
 • Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Chill & Refill verklaart u dat u Chill & Refill niet aansprakelijk zal stellen voor bijwerkingen en/of na-reacties die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage behandeling die aan u gegeven is.
 • Chill & Refill werkt ook met een privacy verklaring , i.v.m. AVG. U gaat akkoord met deze privacy verklaring door het toestemmingsformulier te ondertekenen tijdens het intakegesprek alvorens de eerste behandeling gestart wordt.